West Wing Wikia
Advertisement


Idealnie kulista manifestacja okrutnie brutalnej rzeczywistości. Rozbieżności między platońskim ideałem a arystotelejską rzeczywistością najczęściej uwidaczniane są podczas Sprint Review.

Ewolucja

DSC 1604-2.jpg

Gdzieś podczas jednej z rozlicznych wypraw West Winga (patrz Trip do USA doszło do ewolucji Sprint Tablicy. Od tamtej chwili Tablica już nigdy nie była taka sama, nie odzwierciedla już rzeczywistości kulistych deweloperów. Stała się natomiast emanacją zwykłej, chamskiej, pozbawionej smaku to-do listy.

Advertisement