Smutek (tristitia) - jedno z najczęściej doświadczanych uczuć przez typ F (i nie tylko) w zespole West Wingów.

Smutek budzący smutek

Masowy smutek

Zjawisko polegające na występowaniu smutku wśród wielu osób na raz na małej przestrzeni.

Występowanie

Zbyt duże natężenie nieczułości, sfejlowany sprint czy niedocenienie zespołu przez stejkholderów i resztę świata może szybko prowadzić do pojawienia się masowego smutku.

Zwalczanie

Smutek spowodowany niedocenianiem zespołu z mniejszym lub większym skutkiem zwalczany jest przez Doge Bota.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.