Advertisement

Ryba

Ryb.jpg


Jeden z najświeższych (choć już po przejściach) fooli oraz jeden z nielicznych Jotów w zespole. Hobby zależy od pory roku. Zimą i wiosną lubi orać swój stary kod, latem i jesienią zbiera plony i orze swoje pola.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.