Advertisement

Różnoboczne spojrzenie

Podejście do rozwiązania problemu developerskiego cechujące się zaangażowaniem osób o różnych poglądach.

Do West Wingu przywędrowało ze wschodu.

Треугольник.gif
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.