Advertisement

Polski

A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mająM.Rej

Język polski jest głównym językiem używanym w West Wingu. Oczywiście nieuchronnie mieszany jest z innymi językami mówionymi i pisanymi, tworząc nierzadko co najmniej abstrakcyjne, a w bardziej skrajnych przypadkach - absurdalne połączenia. Naprzyklad:

Różnoboczne spojrzenie

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.