FANDOM


Mrożojo (froyo) - smakołyk bogów oraz absolutnie wszystkich członków West Wingu.

Trivie

  • Niegdyś dostępny w nieprzyzwoitych ilościach, jednak od czasu kiedy właściciele Salad&Co spostrzegli, że zaczynają tracić na tym biznesie, porcja regulowana jest przez panią nakładającą. Smut.
  • Maszyna do froyo czasami się psuje, i w West-Wingu, zwłaszcza w okolicach Luka zapada smutek.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.