FANDOM


Dedesign

Dedesign w akcji

Gerald Sea Lion

Dedesigner po dobrze wykonanej pracy

Dedesign (dedesignus) - nowy nurt czerpiący wielkimi garściami ze sztuki współczesnej, opiera się na zręcznym połączeniu minimalizmu i kiczu.

Znani dedesignerzy

  • Seba ps. "Bigaboje"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.