Dedesign w akcji

Dedesigner po dobrze wykonanej pracy

Dedesign (dedesignus) - nowy nurt czerpiący wielkimi garściami ze sztuki współczesnej, opiera się na zręcznym połączeniu minimalizmu i kiczu.

Znani dedesignerzy

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.