FANDOM


Bezsensu
Articulodestacado

Bezsensu (fr: Bɛzsɛnsu), powszechnie używany wołacz. Bardzo popularne stwierdzenie w WW o wymiarze kulturowym. Definiuje kulturę dyskusji zespołu i otwartość na zmiany. Pierwotnie funkcjonowało jako fraza "Bez sensu" lecz z czasem stała się jednym słowem przyjmując funkcję wołacza.

Semantycznie jest połączeniem ogólnego wołacza (poznańskiego - Tej!, czy szkockiego - Oi!) oraz staropolskiego 'Veto'. Może być użyte jako rozpoczęcie dowolnej wypowiedzi, równocześnie całkowicie negując wypowiedź przedmówcy.

Pochodzenie

Pierwsze historyczne użycie frazy 'Bezsensu' przypisuje się Kartezjuszowi, lecz nieformalne źródła wskazują na antyczne pochodzenie sięgające czasów Hannibala. Według mitów kiedy Hanibal zapowiedział, że zdobędzie Rzym przeprawiając się ze stadem słoni przez Alpy, możni Kartaginy (prawdopodobnie przodkowie West Wing) zakrzyknęli równocześnie "Bezsensu!" oraz "Poje*ało?!". Podzieliło to Kartaginę na dwie frakcje rozpoczynając jej rozpad i finalnie doprowadzając do jej upadku.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.